Foton Energie


Kort overzicht:Wat is foton energie?

Meester Kirael via Kahu Fred Sterling

Gedurende vele jaren heeft Kirael.com een maandelijks vooruitzicht van foton energieniveaus uitgegeven voor lichtwerkers overal in de wereld. Deze vooruitzichten worden geleverd door Meestergids Kirael via het mediumschap van Kahu Fred Sterling.

Wat is Foton Energie?

Foton energie is een krachtige nieuwe energiebron die in het nieuwe millenium elektriciteit zal vervangen. Het is een vrije energiebron en niemand kan het monopoliseren. Haar buitenste rand of gordel heeft de atmosfeer van de Aarde al bereikt en beÔnvloedt niet enkel de Aarde maar ook vele planeten in het zonnestelsel. Foton energie is een lichtenergie en ze doordringt de Aarde in golven. Ze heeft de kracht om menselijk leven te verruimen want ze heroriŽnteert het menselijk lichaam naar een lichtlichaam. Foton energie vibreert op een zeer hoge frequentie en verleent de kracht van onmiddellijke manifestatie van gedachten. Daarom is het noodzakelijk om klaarheid en zuiverheid van gedachten te behouden via dagelijkse meditatie, in het "nu" te zijn en hartgecentreerd te blijven. In een opzicht is de Grote Verschuiving in Bewustzijn de evolutie van Moeder Aarde en haar inwoners naar het rijk van de foton energie voor de volgende 2000 jaar. Voor een volledige uitleg van foton energie en de evolutie van bewustzijn, zie Hoofdstuk 4 in Kirael: De Grote Verschuiving, die beschikbaar is als downloadbaar eBook. (engels)
http://store.yahoo.com/inward-products/books.html

Hoe gecentreerd blijven

KIRAEL: De opmerkingen die ik van mensen over de (Foton Energie Vooruitzicht) kaart hoor is niet in overeenstemming met mijn oorspronkelijke intentie. Want sommigen willen een winterslaap doen als de energie laag is. Of wanneer de energie omhoog gaat willen ze iets kopen. De kaart vertelt jullie gewoon wanneer de foton energie omhoog of omlaag gaat. Wanneer de energie laag is moet je je energie opkrikken. Wanneer de energie omhoog gaat moet je je energie verminderen. Waarom niet gewoon je energie opkrikken en aan de top van de kaart blijven? Het idee is om gecentreerd te blijven op het gemiddelde van 5.0. Blijf altijd gecentreerd op 5.0. Dat is de beste plaats.

De Wereld reageert negatief op de Pieken.

KIRAEL: Wanneer de foton energie hoog in de zeven, achten en negens op de kaart staat, gaat de mastermind van de wereld naar een zeer negatieve staat. Raar, niet? Wanneer de energie hoog is glijdt het massabewustzijn in doem en duisternis. Het wordt bijna interactief met de duistere kant, zo te zeggen, en is de reden waarom de gedachten van sommige mensen overprikkeld worden. Hun gedachten zijn op deze hoge niveaus gewoonlijk niet in overeenstemming met de energie dus denken ze dingen die ze niet langer controleren. Dit komt omdat ze proberen te denken met het de 10% menselijke breinkracht in plaats van binnen het 90% belichamingproces. Dus denkt het massabewustzijn zulke gedachten steeds gelijktijdig en het wordt redelijk verwarrend.

Gebruik Masterminds van Licht tijdens de Dalen

KIRAEL: Wanneer de foton energie laag is - de enen en de tweŽen - dienen de mensen eigenlijk voor zichzelf op te komen. Hun energieniveau gaat in de tegengestelde richting. Ze nemen niet langer energie voor zichzelf op en geven hun kracht weg aan wie op dat moment de hoogste gedachte heeft. Bijvoorbeeld: wanneer de foton energie naar 1.9 glijdt wordt het massabewustzijn vatbaar voor een mastermind, toch is er niemand die er iets in doet. Deze lage niveaus zijn de beste tijden voor Lichtwerkers om samen te komen en de masterminds van Licht uit te werken. Dit is de hoogst mogelijke realiteit voor de lichtwerkers om hun strikste evenwicht te behouden omdat ze tegenover geen enkel negatieve mastermind van het massabewustzijn gesteld worden.

Als lichtwerker ben je beter af met de foton energie op een laag niveau. Bijvoorbeeld: laten we stellen dat je eraan werkt om iets te manifesteren. Neem het laagste energieniveau die je op de kaart kunt vinden. Het is daar waar je je meesterbrein van manifestatie wenst te versterken omdat er op dat moment heel weinig stabiliteit in het massabewustzijn is. "Stabiliteit" is een sleutelwoord. Zonder stabiliteit in het massabewustzijn, als je een groep lichtwerkers bent die stabiel wordt in een mastermind, kun je je mastermind op een veel hoger en sneller tempo manifesteren.

Mediteer, Mediteer, Mediteer

KIRAEL: Ik kan niet genoeg benadrukken om te mediteren, mediteren, mediteren. Jullie moeten begrijpen dat het een staat van bewustzijn is die je door de Verschuiving zal brengen. Er is geen toverpil of dergelijke. Het is de eenvoudigheid van te ontwaken in je hartenergie die je door het proces van de Verschuiving kan helpen.

Hoe het Foton Energie Vooruitzicht te lezen.

Meester Kirael selecteert bepaalde dagen in de maand die in onderlinge verhouding staan met een foton energiewaarde. Deze waarde is steeds een enkel getal, gevolgd door een decimaal punt en nog een enkelvoudig getal. De aftstand tussen voorspelde foton energie waarden is niet lineair; het kan variŽren van ťťn tot drie dagen..

Zoals Meester Kirael hierboven beschrijft kun je het foton energie vooruitzicht zien in termen van hoogtes en laagtes en een middelpunt handhaven. Kirael heeft ons ook geleid zijn numerologie toe te passen om een verder niveau van betekenis in zijn foton vooruitzichten te onthullen. Bijvoorbeeld: een foton energie van 4.1 zou gezien kunnen worden als een "4" van gedachte die zich beweegt naar een "1" van creatie energie. Deze eenvoudige interpretatie kan grote inzichten bieden in de energieŽn die werkzaam zijn gedurende die specifieke dag. Als je niet bekend bent met Kiraels numerologiesysteem is dit online artikel een goed plaats om te beginnen: http://www.kirael.com/basics/numerology.html (engels)

(voor de vertaling: zie onder de rubriek Meestergetallen op deze website)Aloha en welkom bij het Foton Energie Vooruitzicht voor maart 2005 geleverd door Meestergids Kirael via het mediumschap van Kahu Fred Sterling.

Toelichting bij het Vooruitzicht van maart

KAHU: Veel bestendige energie doorheen de maand veroorzaakt een gevoel van zekerheid. Overdrijf niets en wees op je hoede voor oude vrienden die proberen je van je pad te halen. Degenen die niets afweten van de foton energie gordel zullen opgeblazen worden met ego en hun manier zal de enige manier lijken om te slagen.


Foton Energie: Helende Energie voor Moeder Aarde en de Mensheid

KIRAEL: Foton Energie is het nieuwe tijdperk, de vierde dimensie. Moeder Aarde heeft hulp gevraagd aan de foton energie om zichzelf te genezen van de menselijke milieu-wreedheid wegloop en te verrijzen in de nieuwe energie. Foton energie is zoals niets dat je ooit eerder gezien of gehoord hebt, of van deeluitgemaakt hebt.

Deze energie vibreert op een veel hogere energiefrequentie dan de Aarde en heeft de kracht om te genezen, af te stemmen en dingen te veranderen. Het kan het menselijk leven uitbreiden omdat haar moleculaire structuur het menselijk lichaam heroriŽnteert naar een lichtlichaam. Foton energie is lichtenergie en beweegt op een of ander punt door elke galaxie. De Grote Verschuiving is de evolutie van Moeder Aarde en haar inwoners naar de foton energie.

Foton energie doordringt alles dat op haar pad komt. Ze doordringt het Aardvlak reeds. De buitenste rand of gordel van de foton energie heeft de Atmosfeer van de Aarde reeds bereikt en beÔnvloedt niet enkel de Aarde maar vele planetaire stelsels rondom de Aarde.

Ze biedt onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en niemand kan deze energie monopoliseren. Het is een vrije energiebron die iedereen zal kunnen benutten en na de Verschuiving aan al jullie brandstofbehoeftes zal voldoen. Ze werd gebruikt in belangrijke verschuivingen om energie te brengen naar een systeem dat niet langer kan werken in haar energie.

Aangezien foton energie op een zeer hoge frequentie vibreert verleent het de kracht van onmiddellijke manifestatie van gedachte, hetgeen betekent dat wat je ook denkt, je creŽert het onmiddellijk . Daarom is het noodzakelijk om klaarheid en zuiverheid van gedachte te behouden en in het "nu" te blijven. Degenen die zich in het proces van verandering en transformatie bevinden zullen zich vlug aanpassen aan de foton energie. Het is een helende energie voor het hoogste goed van allen.

Het zonnestelsel van de Aarde bevindt zich aan de buitenste rand van de Foton Gordel. De Aarde zal ongeveer drie dagen nodig hebben om de buitenste rand te passeren, hetgeen de "drie dagen van duisternis" zal veroorzaken" die beschreven worden in het boek, Kirael: de Grote Verschuiving.
Binnen het foton energieveld, zal de Aarde blijvend daglicht ervaren.
De eigenlijke ingang naar de foton energie wordt rechtstreeks beÔnvloedt door het aantal spirituele ontwakingen van de Aardse bevolking. Het ontwaken van de Mensheid voor de tragische conditie van Moeder Aarde kan en zal deze tijdfactor beÔnvloeden. Moeder Aarde stuurt de mensheid een boodschap om haar aandacht te schenken. Ze vereist een aanpassing omwille van de inkomende foton energie. Wanneer ze een aanpassing vereist, heroriŽnteert ze noodzakelijkerwijs zichzelf. Foton energie is de broer van Moeder Aarde.

Op dit tijdstip, is de ingang naar de Gordel gepland snel na de (meest recentelijke) eeuwwisseling, maar de juiste datum hangt af van de positieve gedachten van de mensen en de reactie op de boodschappen van Moeder Aarde. Er wordt geschat dat Moeder Aarde de volgende 2000 jaar in het foton energieveld zal blijven.

- Vertaling: Ulla Mertens -Voor een volledige uitleg van foton energie en de evolutie van bewustzijn, zie Hoofdstuk 4 in Kirael: De Grote Verschuiving, die beschikbaar is als downloadbaar eBook. http://store.yahoo.com/inward-products/books.html

Klik Hier voor Kirael.com (engels)